Burger Opleidingen Trainingen & Advies

Brancheprotocol voor EHBO- en BHV cursussen

Doelstellingen van dit protocol samengevat

RIVM en Rijksoverheid geven aan dat samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de
dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties doorgang kunnen vinden.
Iedereen moet dan wel 1.5 meter afstand tot elkaar houden en de RIVM richtlijnen volgen.
Door cursussen in aangepaste vorm aan te bieden, kunnen bedrijven en organisaties een veilige werkomgeving met geoefende hulpverleners in stand houden.

Langzaam worden de contouren van de 1.5 meter samenleving inzichtelijk. Het is mogelijk om aan de behoefte aan praktijkonderwijs te voldoen door de RIVM regelgeving te vertalen naar aanpassingen in didactische werkvormen, groepsgroottes en leermiddelen. Dit protocol biedt opleidingsinstituten en instructeurs
handvatten om een praktijkcursus doorgang te laten vinden met richtlijnen voor:
1. gedragsregels social distancing en hygiëne;
2. aanwezigheid op de cursuslocatie;
3. pauzes en catering;
4. schoonmaak;
5. leermiddelen en lesinhoud;
6. in-company cursussen.
De opstellers van dit protocol kunnen voor hun doelgroep aanvullingen op dit protocol uitbrengen.
Opleiders dienen de detailinvulling verder uit te werken voor hun eigen situatie.

UITGANGSPUNTEN 
• De veiligheid van cursisten en personeel staat te allen tijde voorop.
• De focus van dit protocol is gericht op hygiëne- en veiligheidsmaatregelen rondom Covid-19.
• Dit protocol stelt een kader op hoofdlijnen. Opleidingsinstituten en instructeurs conformeren zich hieraan, maar zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking op detailniveau.
• De eisen met betrekking tot de toets en eindtermen van certificerende instellingen binnen de branche
van BHV-, EHBO-, reanimatie- en veiligheidscursussen blijven van kracht.
• De richtlijnen van het RIVM¹ zijn leidend voor iedereen: instructeurs, medewerkers en cursisten.

Maatregelen tijdens de BHV cursus

MAATREGELEN OM VERSPREIDING TE VOORKOMEN

 • Schud geen handen.
 • Was vaak je handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Houd 1,5 meter afstand.

ALGEMENE MAATREGELEN

 • Maximaal 6 tot 8 deelnemers en 6m2 per persoon binnen de voorwaarden dat op alle locaties. voldoende ruimte is om 1.5.m afstand van elkaar te houden.
 • I.v.m. contractonderzoek worden door alle cursisten een gezondheid checklist ingevuld. 
 • De lunch zal individueel en verpakt geserveerd worden.
 • Alle leer- en oefenmiddelen worden voortdurend gedesinfecteerd.

EERSTE HULP

 • Elke deelnemer heeft een eigen EHBO verbandsetje en een eigen reanimatiepop om te oefenen.
 • Borstcompressies worden gegeven met nitril handschoenen aan.
 • De normale reanimatie richtlijnen worden toegepast. Tijdens de COVID-19 gelden bij een daadwerkelijke reanimatie aangepaste richtlijnen. Wij informeren de deelnemers hierover.
 • Handelingen worden zoveel op een alternatieve manier gedaan met simulatiehulpmiddelen.
 • Het dragen van mondkapjes is niet verplicht, maar uiteraard is iedereen vrij om deze te gebruiken. Deelnemers krijgen 2 mondkapjes en twee paar nitril handschoenen beschikbaar gesteld. 

BRANDBESTRIJDING/ONTRUIMING

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Alle blusmiddelen worden klaargezet, de blusgrepen worden ontsmet en voor wie wil zijn er nitril handschoenen beschikbaar.
 • Ontruiming wordt theoretisch uitgevoerd naar het ontruimingsplan van het bedrijf. 

BHV in company

 • Alle voorgaande richtlijnen uit dit protocol zijn ook van toepassing op in-company cursussen.
  • Het opleidingsinstituut bespreekt daar waar noodzakelijk de inhoud van het protocol met de opdrachtgever.
  • Voorafgaand aan een in-company cursus stemt het opleidingsinstituut met de betreffende klant af of
  de veiligheid van medewerkers en cursisten kan worden gegarandeerd en of gewerkt kan worden
  volgens de RIVM-richtlijnen.
  • Het opleidingsinstituut verifieert voorafgaand aan de cursus met een intake checklist of aan de gedragsen hygiëneregels kan worden voldaan.
  • Naast de intake wordt ook een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uitgevoerd kort voor de cursus
  begint. Een LMRA is een korte risicobeoordeling die wordt uitgevoerd direct voor aanvang van de werkzaamheden op de werkplek door de medewerkers die de werkzaamheden gaan uitvoeren. Als uit de LMRA blijkt dat niet aan de richtlijnen kan worden voldaan, dan kan de cursus niet plaatsvinden.