EERSTE HULP BIJ WERKEN MET KINDEREN

In de kinderopvang en peuterspeelzalen moet er per 1 januari 2018 altijd minimaal één volwassene aanwezig zijn die een geldig en geregistreerd certificaat heeft voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Het certificaat ‘Eerste Hulp bij werken met kinderen’ van het NIBHV is een geldig certificaat en staat vermeld op de lijst van geregistreerde certificaten van de ministeriële Regeling voor de uitvoering van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.

 

De cursus van Eerste Hulp bij werken met kinderen is opgebouwd uit tweedelen

  • 4 uur e-learning
  • 4 uur praktijk
Praktijk wordt bij u op de locatie uitgevoerd! Dit kan op de dag, avond, of op zaterdag