QHSE management Is een ander onderdeel van onze bedrijfsvoering en verzorgt consultancy op het gebied van arbo en veiligheid, van werkvloer tot directie. 

Ons advies & consultancy is daarin speciaal gericht om de bedrijfsveiligheid binnen uw bedrijf naar het juiste niveau te brengen.

Alle voorkomende vragen op het gebied van arbeidsomstandigheden, gezondheid , ergonomie met betrekking tot wetgeving verzorgen wij voor u.
Onze consultants kunnen u op afstand begeleiden maar ook fysiek bij u aan tafel de gesprekken komen voeren of ondersteunen. U staat er niet alleen voor!

WAAR STAAN WIJ VOOR?

Met onze consultancy-trajecten streven wij het hoogst haalbare niveau na, om uw organisatie meetbaar veiliger te krijgen. 

Door met ons in contact te komen maakt u deze eerste stap in de richting van een betere veiligheidscultuur binnen uw organisatie.

Onze diensten 

Opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie

De risico inventarisatie en- evaluatie (RI&E) staat voor het wettelijk verplichte onderzoek en de schriftelijke vastlegging van veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor werknemers in een organisatie.

Doelstelling van de RI&E is zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, waarin het verminderen van de kans op ongelukken en verzuim centraal staat. Op deze manier zorg je voor een veilige werkplek voor je medewerkers.

Opstellen quickscan rapport t.a.v. het Arbobeleid 

Een Quikscan is een middel om te kijken hoe uw organisatie ervoor staat betreffende de brandveiligheid ARBO- gerelateerde zaken (RI&E) en de BHV- organisatie. Met behulp van onze quickscan worden de bevindingen gerapporteerd. Na deze rapportage zal een adviesrapport voor uw organisatie opgesteld worden.    

Opstellen Bedrijfsnoodplan volgen de NEN 8112: 2017

Wij stellen ontruimingsplannen op conform NEN 8112: 2017 norm zoals onder meer is vereist in de gebruiksvergunningsregeling.

Wanneer er in uw pand een brandmeldinstallatie aanwezig is, is een organisatie wettelijk verplicht (bouwbesluit) een ontruimingsplan op te stellen.

De doelstelling van dit plan is dat iedereen binnen de organisatie weet hoe te handelen bij noodsituaties.