Cursussen & Trainingen 

Binnen onze expertise in Arbo en Veiligheid zijn wij de aangewezen partner voor het geven van cursussen en trainingen op maat.

Omdat ons aanbod van cursussen en trainingen is gericht op Arbo en Veiligheid, is onze dienstverlening hierin uitsluitend doelgericht en naar uw werksituatie (in)gericht, volgens het maatwerkprincipe.

Voor elke cursus of training zijn de risicoscenario's die zich binnen de werkomgeving voordoen de maatgevende factoren tot de kennis waarover uw medewerker moet beschikken. 

Onze doelstelling is erop gericht dat uw werknemer(s) na het volgen van onze maatwerkcursus of -trainingen, beschikt of beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om hun werk veilig te kunnen uitvoeren of bij incidenten of calamiteiten Veilig en Adequaat te kunnen handelen.

Opleidingen aanbod

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op