Privacyverklaring Burger Opleidingen Trainingen & Advies

Versie 18 september 2020

Burger Opleidingen Trainingen & Advies, gevestigd Gruttolaan 6, 2941 RD, Lekkerkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Inleiding

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw gegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. We leggen hier uit waar uw gegevens voor welke doelen worden gebruikt. U vindt hier ook uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u van die rechten gebruik kunt maken.

De privacyverklaring kan soms gewijzigd worden bijvoorbeeld i.v.m. wetswijzigingen. Het is dus raadzaam deze verklaring periodiek te raadplegen.

 

Burger Opleidingen Trainingen & Advies

Burger Opleidingen Trainingen & Advies is een bedrijf, gespecialiseerd in Bedrijfshulpverlening, Arbosupport en Ontwikkeling. Wij helpen organisaties bewust te werken aan veiligheid.

Er zijn situaties waarin we uw gegevens verzamelen. Met deze privacyverklaring laten we u weten wat we met uw verzamelde gegevens doen en hoe u zelf kan aangeven wat er mee gebeurt of wat uw wensen zijn rondom de verzameling van uw gegevens. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Burger Opleidingen Trainingen & Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor -en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, of in correspondentie, telefonisch 
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder de ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via burgeropleidingen@gmail.com, t.a.v. C. Burger. Dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Burger Opleidingen Trainingen & Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Burger Opleidingen Trainingen & Advies analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van onze diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Burger Opleidingen Trainingen & Advies volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze diensten afstemmen op uw behoefte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Burger Opleidingen Trainingen & Advies maakt geen gebruik van automatische besluitvorming over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Burger Opleidingen Trainingen & Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Naam en e-mailadres t.b.v. inschrijving nieuwsbrief

Bewaartermijn: zolang u aangemeld blijft voor de nieuwsbrief. Onderaan iedere email vindt u een link om u af te melden. Op verzoek kunnen we uw e-mailadres volledig verwijderen uit onze database/mailserver.

Reden: Voor zakelijke communicatie en verzenden van de nieuwsbrief

Contact opnemen

Bewaartermijn: maximaal 2 jaar

Op het moment dat u contact opneemt met Burger Opleidingen Trainingen & Advies, dan worden de gegevens die u meestuurt, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, opgeslagen op de mailserver.

Reden: zakelijke communicatie m.b.t. informatie over geleverde diensten of nog te leveren diensten en wat op de diensten verder betrekking heeft. Op verzoek kan deze informatie direct worden verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Burger Opleidingen Trainingen & Advies deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u of te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Burger Opleidingen Trainingen & Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Burger Opleidingen Trainingen & Advies maakt gebruik van diensten van de volgende verwerkers/derden:

Gmail: zakelijk e-mailadres

Jouwweb: hosting website

Chary Solutions: verzorgt onze marketingstrategie

Google Analytics: maakt statistieken over bezoek aan onze website

Facebook Advertenties: om mensen te laten kennismaken met de website, waar zij zich kunnen aanmelden voor de nieuwsbrief en/of informatie kunnen inwinnen via advertenties over onze diensten.

 

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Burger Opleidingen Trainingen & Advies gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Burger Opleidingen Trainingen & Advies gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Op onze website worden daarnaast cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Google Analytics: gegevens over website bezoek (inclusief internetbrowser en apparaat type)

Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt in Google Analytics en zijn dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Google Analytics gebruikt ‘cookies’ die maximaal 2 jaar worden opgeslagen. 

Bewaartermijn: 2 jaar

Reden: Voor website-statistieken, om het huidige jaar te vergelijken met de vorige jaren. Cookies zijn tekstbestanden die geplaatst worden op uw computer om ons te helpen de website te analyseren en te verbeteren.

 

Facebook Pixel : Statistische gegevens om de effectiviteit van advertenties te meten

Deze gegevens worden via een Facebook Pixel verwerkt door Facebook.

Bewaartermijn: maximaal 2 jaar

Reden:  Effectiviteit van advertenties meten (het percentage mensen dat via een advertentie op de website terecht komt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of contactformulier invult m.b.t. informatie en/of afname diensten) en vergelijken met eerdere resultaten.

Deze tool (Facebook pixel) helpt ons de website te analyseren, waarmee we weer de Facebook ervaring van onze gebruikers kunnen verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door deze cookie wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Facebook. Facebook gebruikt deze data om inzicht te krijgen over het sitegebruik van alle gebruikers, dus niet met uw IP-adres. De cookie maakt het ons mogelijk advertenties te tonen op het Facebook platform. De verkregen gegevens zijn voor ons anoniem en verschaffen ons geen nadere informatie over de identiteit van u als gebruiker. Wel worden de gegevens door Facebook opgeslagen en zodanig verwerkt dat koppeling aan een specifiek gebruikersprofiel mogelijk is. Facebook kan de gegevens daardoor gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig het privacy beleid van Facebook. 

Op onderstaande pagina leest u hoe u kunt instellen hoe Facebook uw gegevens gebruikt om advertenties te tonen en hoe u u kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Het privacy beleid van facebook vindt u hier: https://www.facebook.com/about/privacy/

Cookie-instellingen in uw browser:

In uw browser of op uw apparaat zijn mogelijk instellingen beschikbaar waarmee u kunt kiezen browsercookies toe te staan en om ze te verwijderen. Voor meer informatie over deze instellingen raadpleegt u de Help-onderwerpen van uw browser of apparaat. Bepaalde onderdelen van de website werken mogelijk niet correct als u het gebruik van cookies in uw browser hebt uitgeschakeld.

Afmelden voor cookies

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie hiervoor de toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Burger Opleidingen Trainingen & Advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar burgeropleidingen@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN )zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Burger Opleidingen Trainingen & Advies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij onze persoonsgegevens beveiligen

Burger Opleidingen Trainingen & Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met burgeropleidingen@gmail.com.

Burger Opleidingen Trainingen & Advies heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen:

 • Beveiligingssoftware: een virusscanner en firewall
 • De website en back-up van de website wordt gehost bij Jouwweb. Gegevens die u achterlaat op onze website zijn op de servers van Jouwweb opgeslagen. Uw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSl-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met onze website privé is. U herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url. Daarnaast is het domein van Burger Opleidingen Trainingen & Advies, www.burger-ota.nl,  ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

       

Contactgegevens

Burger Opleidingen Trainingen & Advies

t.a.v. C. Burger +31649961143

Gruttolaan 6

2941 RD Lekkerkerk

www.burger-ota.nl

info@burger-ota.nl