Home » Cursussen & Trainingen

Cursussen & Trainingen 

Binnen onze expertise in Arbo en Veiligheid zijn wij de aangewezen partner voor het geven van cursussen en trainingen op maat.

Omdat ons aanbod van cursussen en trainingen is gericht op Arbo en Veiligheid, is onze dienstverlening hierin uitsluitend doelgericht en naar uw werksituatie (in)gericht, volgens het maatwerkprincipe.

Voor elke cursus of training zijn de risicoscenario's die zich binnen de werkomgeving voordoen de maatgevende factoren tot de kennis waarover uw medewerker moet beschikken. 

Onze doelstelling is erop gericht dat uw werknemer(s) na het volgen van onze maatwerkcursus of -trainingen, beschikt of beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om hun werk veilig te kunnen uitvoeren of bij incidenten of calamiteiten Veilig en Adequaat te kunnen handelen.

Opleidingen aanbod

Reguliere MKB BHV 1 dag basis blended learning incompany

Deze training bestaat uit de volgende facetten en examinering op de praktische handelingen om het basiscertificaat te behalen. Deze onderwerpen zijn:

 • Brand en ontruiming 
 • Niet levensbedreigende eerste hulp
 • Spoedeisende eerste hulp 
 • Reanimatie en AED

 

Reguliere MKB BHV herhaling 4 uur blended learning incompany 

Deze training bestaat uit de volgende facetten en examinering op de praktische handelingen om het basiscertificaat te verlengen. Deze onderwerpen zijn:

 • Brand en ontruiming 
 • Niet levensbedreigende eerste hulp
 • Spoedeisende eerste hulp 
 • Reanimatie en AED

 

Preventiemedewerker blended learning incompany

 • Rol van de Preventiemedewerker binnen het bedrijf
 • Overleg en communicatie met OR, PVT en Management
 • Arbowetgeving (inclusief actuele Arbowet wijzigingen 2017)
 • Arborisico's
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Rol van de Arbodienst
 • RI&E
 • Voorlichting en onderricht
 • Motivatie van medewerkers
 • Ongevallen en bijna-ongevallen
 • Noodplan