Home » Cursussen » Incompany B-VCA / VOL VCA

Incompany B- VCA en VOL VCA  incompany 

Veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk zijn belangrijk om zowel ongevallen als ziekte van werknemers te voorkomen. Werknemers en werkgevers hebben hierin beiden hun eigen taken en verantwoordelijkheden. In de Arbeidsomstandighedenwet is onder andere vastgelegd dat werkgevers hun werknemers doeltreffend moeten inlichten over de werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's. Na dat de werkgever de werknemers voldoende instructie en voorlichting of opleiding heeft gegeven is de werknemer verplicht die genoten kennis, vaardigheden uit de opleidingen naar eigen vermogen zelfstandig veilig uit te voeren. Artikel 8 van de Arbowet geldt voor de werkgever en artikel 11 voor de werknemer.

Wat is VCA?

VCA is een afkorting van De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. 

De VCA helpt werknemers in risicovolle werkomgevingen (bijvoorbeeld bouw, petrochemische en offshore-industrie, elektrotechniek en procesbesturing) om veiliger en gezonder hun werk te doen. En geeft een lijst met aandachtspunten en werkmethodes op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Veel bedrijven zijn tegenwoordig VCA gecertificeerd. Verder wordt er steeds meer naar VCA certificering gevraagd op bouwerijen en projecten. Een B-VCA of VOL VCA diploma geef natuurlijk geen garantie dat er niets meer rondom veiligheid kan gebeuren, maar is wel een goede basis om de werkplek veiliger te maken. 

Doelgroep/Doelstelling

Werknemers van ondernemingen waar technische/praktische werkzaamheden centraal staan. Het op ARBO-technische gronden veilig kunnen verrichten van werkzaamheden om schade en/of letsel te voorkomen, te beperken en/of te bestrijden.

Examinering/certificering

Het B-VCA examen en VCA VOL examen wordt klassikaal afgenomen op eigen locatie.

Het examen wordt afgenomen door een SSVV erkende exameninstelling.

Geldigheid B-VCA en VOL VCA diploma is 10 jaar 

Duur 8 uur 

Bij eventuele vragen staan wij u altijd graag te woord.

 

 

Product Prijs
B-VCA incompany € 225,00 p.p. inclusief boek, examen en lunch
VOL VCA incompany € 225,00 p.p. inclusief boek, examen en lunch