Home » Cursussen » Incompany preventiemedewerker

Incompany PREVENTIEMEDEWERKER 

Vanaf 1 juli 2005 moet iedere organisatie volgens de Arbowet een preventiemedewerker in het bedrijf hebben. 

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) heeft de preventiemedewerker een belangrijke rol.

De preventiemedewerker is geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat bedrijven meer deskundigheid rond gezondheidsrisico’s en preventie ‘binnenshuis’ zouden ontwikkelen met als insteek dat wie dagelijks op de werkvloer is en onderdeel uitmaakt van de bedrijfscultuur. Vanuit dit oogpunt zouden problemen eerder signaleren kunnen worden.

Sinds de Arbowet per 1 juli 2017 is aangepast heeft de preventiemedewerker een nog duidelijkere rol gekregen en werkt de preventiemedewerker sindsdien nauw samen met de bedrijfsarts, waarbij de duurzame inzetbaarheid van de werknemers ten goede komt.

Opleiding preventiemedewerker

De preventiemedewerker moet in ieder geval over genoeg kennis en ervaring beschikken om zijn taken goed uit te kunnen voeren. Om de rol als preventiemedewerker te kunnen vervullen, zijn naast inhoudelijke deskundigheid ook specifieke competenties nodig op het gebied van communicatie, samenwerking en doortastendheid. 

Programma

Deze eendaagse training duurt van 07.00 tot 16.00 uur.

Tijdens de dag komen de volgende thema’s aanbod:

  • Arbo-wettelijk kader (Arbowet, Arbocatalogus, e.a.)

  • Arbozorgstructuur (RI&E/ Plan van Aanpak, Arbocatalogus)

  • Rollen, taken en bevoegdheden preventiemedewerker

  • Welke risico’s zijn er in uw organisatie?

  • Preventieve maatregelen die u kunt inzetten

  • Preventie realiseren in de praktijk

Aan het einde van de dag stelt u een beknopt persoonlijk actieplan op om het geleerde goed vast te kunnen houden en blijvend in de praktijk te brengen. Na het afronden van de training ontvangt u het certificaat Preventiemedewerker.

Aanpak

Kennen en kunnen gaan hand in hand bij deze praktische training. We behandelen de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden. We maken interactief de vertaalslag naar uw praktijk en u oefent met casussen. U krijgt gerichte feedback en aanwijzingen die aansluiten bij wat u tegenkomt in de praktijk. Zo kunt u de geleerde kennis en vaardigheden meteen de volgende dag succesvol toepassen in uw eigen situatie.

De ervaren trainer werkt dagelijks met preventiemedewerkers bij verschillende organisaties en branches. Zo bent u ervan verzekerd dat ook de vertaling naar uw dagelijkse praktijk gemaakt wordt.

Cursusgeld € 300,00 p.p. exclusief btw, inclusief lesmateriaal en certificering.

Bij eventuele vragen staan wij u altijd graag te woord.