COORDINATOR - HOOFD BHV 

De opleiding Coördinator-Hoofd BHV (CHBHV) is bedoeld voor degene die verantwoordelijk is voor het voorbereiden en implementeren van het Arbo-beleid met betrekking tot bedrijfshulpverlening. De opleiding duurt drie dagen, waarvan twee lesdagen en een examendag na een periode van ongeveer 18 weken. In de tussenliggende periode moet een cursist een opdracht uitwerken: het opstellen van een BHV-plan m.b.t. hun eigen BHV-organisatie. Op de examendag presenteert de cursist het door hem of haar opgestelde BHV-plan aan een examencommissie, gevolgd door een schriftelijk examen.

In de opleiding zult u kennis maken met de volgende onderwerpen:

  • Opzetten en beheren van een BHV-organisatie
  • Schriftelijke verslaglegging van plannen zoals: BHV-plan, Ontruimingsplan, Bedrijfsnoodplan
  • Zorgen voor oefening en opleiding van bedrijfshulpverleners
  • Communiceren met de werkgever, medewerkers en professionele hulpverleningsdiensten
  • Risico- Inventarisatie & Evaluatie
  • Relevante wet- en regelgeving, Arbowet, gebruiksvergunning, bouwbesluit, brandveiligheidsconcepten