Basis BHV 1 dag

€ 189,95

BHV-diploma halen in 1 dag voor het MKB

De cursus 

De ééndaagse basis- of herhalingscursus bedrijfshulpverlening (BHV) is gericht op het MKB en ook geschikt voor ZZP-ers die een verplichting hebben vanuit de Arbowet. De cursus is gericht op competent leren en leidt u op tot BHV'er of brengt de nodige kennis weer op peil. 

Voor wie is deze cursus bedoeld

Deze cursus is bedoeld voor de kleine zelfstandige, ZZP'ers en bedrijven uit het MKB die de verantwoordelijkheid van hulpverlening op de werkvloer als taak op zich genomen hebben.

Tijdens deze cursus worden de deelnemers opgeleid en getraind in de uitvoering van de basistaken van een bedrijfshulpverlener. Deze cursus voldoet aan alle eindtermen die de Arbowet voorschrijft. Zo kunt u in één dag (7 uur) een BHV-certificaat behalen of uw vaardigheden weer ophalen. 

Inhoud van de cursus

Tijdens de Spoedeisende Eerste Hulp en niet Spoedeisende Eerste Hulp worden de volgende onderwerpen theoretisch en praktisch behandeld:

 • Algemene hulpverleningsregels  
 • Alarmeren
 • Noodvervoersgreep van Rautek
 • Snelle kantelmethode
 • Stabiele zijligging
 • Buik naar rug draaien
 • Controle vitale functies
 • Beademen en reanimatie (voor volwassenen)
 • AED gebruik
 • Hartinfarct
 • Verslikking en verstikking
 • Shock
 • Epilepsie
 • Hersenschudding
 • Verbandleer in het verbinden van uitwendig (ernstig) bloedverlies en klein uitwendig letsel (niet ernstig)
 • Plaatselijk letsel (brandwond, botbreuk, oogletsel, kneuzingen en verstuikingen)

Tijdens het onderdeel brandbestrijding en ontruiming worden de volgende onderwerpen theoretisch en praktisch behandeld:

 • Taken van de bedrijfshulpverlener
 • Brandbestrijding (branddriehoek, brandstadia, kleine blusmiddelen, bussen van een beginnende brand)
 • Gevaren van rook
 • Ontruimen en middelen om te ontruimen 
 • Deurprocedure

Kosten van de cursus

€ 189,95, p.p. Dit is inclusief cursusmateriaal, certificering, koffie, thee, lunch).