Home » Regelgeving omtrent BHV

Regelgeving omtrent BHV

In Nederland zijn alle organisaties (met uitzondering van zzp-ers) verplicht om één of meerdere medewerkers op te laten leiden als BHV-er (bedrijfshulpverlener). Maar wat zijn nu precies de verantwoordelijkheden van een BHV-er? En hoeveel BHV-ers moet een organisatie eigenlijk hebben? Om een goed antwoord op deze vragen te kunnen geven hebben wij de belangrijkste regelgeving voor u op een rijtje gezet.

Gelden er verplichte regels voor BHV?

In de Arbo-wet staat omschreven dat iedere organisatie verplicht is voldoende maatregelen te nemen op het gebied van BHV. Echter, er staat niet exact omschreven waar een BHV-opleiding aan moet voldoen. De bedrijfsrisico's bepalen aan welke eisen de BHV- organisatie moet voldoen. Daarom is BHV maatwerk. De Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) bepaalt in grote lijnen  welke kennis en vaardigheden de BHV-organisatie moet hebben. 

Wat zijn de verantwoordelijkheden van een BHV-er?

Van BHV-ers wordt verwacht dat zij eerste hulp kunnen verlenen tijdens bedrijfsongevallen en calamiteiten en bij brand in het gebouw deze op een veilige snelle manier kunnen ontruimen.  Hij of zij wordt daarom getraind op de volgende gebieden:

– Levensreddend handelen
– Brand
– Communicatie met hulpverleningsdiensten
– Ontruiming

Er kunnen ook aanvullende modules gevolgd moeten worden wanneer de risico's van het werk  daar aanleiding toe geven. 

Bij de BHV-training wordt ingegaan op zowel de theorie als op het handelen in de praktijk.  

Hoeveel BHV-ers moet een organisatie hebben?

Het aantal BHV-ers dat aanwezig moet zijn verschilt per organisatie; dit hangt onder andere af van de omvang van de organisatie en de bedrijfsactiviteiten. Er zijn dus geen standaard aantallen die gehanteerd kunnen worden. Toch zijn er wel richtlijnen waarmee het aantal benodigde BHV-ers kan worden bepaald. Elke organisatie dient door middel van een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) de bedrijfsrisico’s in kaart te brengen. Met behulp van deze RI&E kan worden bepaald hoeveel BHV-ers mogelijk in actie moeten komen tijdens noodsituaties. Voor elke organisatie geldt dat er altijd minimaal één BHV-er aanwezig is. Aangezien iemand niet altijd aanwezig kan zijn (mensen gaan immers met vakantie en zijn mogelijk afwezig door ziekte), worden er in de praktijk minimaal twee BHV-ers opgeleid. 

( Kijk ook bij totaaladvies om meer te weten te komen over een RI&E, bedrijfsnoodplan, of ontruimingsplan)

Hoe lang duurt een BHV-training?

Dat hangt af van de risico's in het bedrijf en de wensen van het bedrijf. Men adviseert doorgaans een basistraining BHV van twee dagen en een herhaling van één dag. Kortere varianten zijn mogelijk, dus laat u goed informeren in wat nodig is of in wat moet. BHV is maatwerk!!

Hoe vaak moet een BHV-cursus worden herhaald?

Geadviseerd wordt om ieder jaar de BHV-cursus te herhalen. Jaarlijkse herhaling van de theorie en praktijk zorgt ervoor dat de kennis van BHV-ers op niveau blijft en dat ze weten hoe ze snel kunnen handelen tijdens een noodsituatie.

Waar kan ik een BHV-cursus volgen?

Burger Opleidingen Trainingen en Advies biedt diverse BHV- cursussen aan voor een aantrekkelijk tarief. We bieden zowel cursussen volgens de richtlijnen van het NIBHV als wel volgens eigen maatwerk MKB certificering.  Alle opleidingen kunnen zowel incompany als op een locatie bij u in de buurt worden gegeven. Wilt u meer weten over ons aanbod aan BHV- cursussen en de prijzen hiervan? Bekijk dan onze onze BHV pagina. Hier kunt u zich ook meteen online inschrijven.