Home » Risico inventarisatie en evaluatie

RISICOINVENTARISATIE EN EVALUATIE  

De risico inventarisatie en- evaluatie (RI&E) staat voor het wettelijk verplichte onderzoek en de schriftelijke vastlegging van veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor werknemers in een organisatie.

Doelstelling van de RI&E is zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, waarin het verminder van de kans op ongelukken en verzuim centraal staat. Op deze manier zorg je voor een veilige werkplek voor je medewerkers.

Meer weten neem dan contact met ons op. 

Product Prijs
Branche RI&E €  vanaf 750,00
Opstellen RI&E > 25 medewerkers €  vanaf 1.200